Andrzejki Dermatologiczne XI Konferencja Edukacyjna

Andrzejki Dermatologiczne
XI Konferencja Edukacyjna

17-18 listopada 2017 Hotel Andel’s Łódź, ul. Ogrodowa 17

Termin i miejsce

Termin konferencji:

17-18 listopada 2017

Miejsce konferencji:

Hotel Andel’s Łódź, ul. Ogrodowa 17

Termin i miejsce

Program

PIĄTEK 17 listopada 2017 r.

8:00 – 9:00  Rejestracja uczestników


9:00 – 9:20  Wykład inauguracyjny – Nowości w dermatologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba


9:20 - 11:20 Sesja I - SESJA INTERDYSCYPLINARNA

 • Kwas fusydowy w terapii miejscowej zakażeń bakteryjnych skóry – dr hab. n. med. Adam Reich, prof. nadzw.
 • Paznokcie w chorobach wewnętrznych – prof. dr hab. n.med. Romuald Maleszka
 • Włosy w chorobach wewnętrznych – prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
 • Wpływ otyłości na rozwój i przebieg chorób immunologicznych – dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
 • Tkanka tłuszczowa jako aktywny narząd immunologiczny – prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel
 • Dyskusja

11:20 - 11:50 Przerwa kawowa


11:50 - 13:25 Sesja II - LECZNICTWO DERMATOLOGICZNE

 • AZS – kontrowersje dotyczące diagnostyki choroby – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • Jak zwiększyć efektywność leczenia miejscowych GKS? – dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
 • Współczesne podejście do profilaktyki i leczenia AZS – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • Metotreksat podskórny w świetle najnowszych badań – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • Dyskusja

13:25 - 14:15 Lunch


14:15 - 15:55 Sesja III - IMMUNOLOGIA DERMATOLOGICZNA

 • Anafilaksja w Polsce – prof. dr hab. n. med.  Karina Jahnz-Różyk
 • Bielactwo – współczesna etiopatogeneza i możliwości terapii – dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. UMK
 • Manifestacje dermatologiczne w pierwotnych niedoborach odporności – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Dyskusja

15:55 - 16:05 Przerwa


16:05 - 17:15 Sesja IV - SESJA PEDIATRYCZNA

 • Różnicowanie atopowego i łojotokowego zapalenia skóry typu niemowlęcego –
  dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 • Nowości w dermatologii dziecięcej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • Łysienie plackowate u dzieci – dr Katarzyna Tabara
 • Dyskusja


SOBOTA 18 listopada 2017 r.


8:30 - 10:05 Sesja V - TRĄDZIK I ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY – „CZTERY PORY ROKU”

 • Łojotok i łojotokowe zapalnie skóry – problem nie tylko dermatologiczny – 
  prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
 • Izotretynoina w terapii acne vulgarisprof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • Trądzik różowaty – prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
 • Miejscowe leczenie trądziku pospolitego - dlaczego indywidualizacja terapii jest ważna? – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • Dyskusja


10:05 - 11:00 Sesja VI  - VARIA I

 • Chłoniaki pierwotnie skórne – możliwości terapeutyczne – prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
 • Estry kwasu fumarowego – nowa opcja terapeutyczna w leczeniu łuszczycy – dr n. med. Iwona Chlebicka
 • Łuszczyca – nowe cele terapeutyczne. Czysta lub prawie czysta skóra 
  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
  (wykład sponsorowany – grant edukacyjny NOVARTIS)
   

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa


11:30 - 12:45 Sesja VII - VARIA II

 • Moje szczególne przypadki dermoskopowe – dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
 • Mikroskopia konfokalna – przyszłość diagnostyki dermatologicznej – dr n.med. Alexander Witkowski
 • Nowe perspektywy leczenia światłem chorych na łuszczycę – dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • Psychodermatologio - quo vadis? – prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

12:45 - 13:55 Sesja VIII  - SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
prof. dr hab. n. med.  Iwona Flisiak 
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło 
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski


Dyskusja


13:55 Zakończenie konferencji

Infarma

Wieczór towarzyski

Serdecznie zapraszamy w piątek 25.11.2022 r. o godz. 21.00 na wieczór towarzyski z koncertem.
 Miejsce: Hotel Andels 

Spotkanie jest dodatkowo płatne (90 zł z VAT).

Spotkanie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Przemysław Blicharz
+48 664 424 119
e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski
+48 664 911 212
e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl
e-mail: andrzejki@czelej.com.pl